Ubezpieczenia komunikacyjne są produktami niejednorodnymi, a ich rynek ulega ciągłemu, dynamicznemu rozwojowi. Pomimo, iż niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego produkty te noszą zawsze te same nazwy, różnią się od siebie istotnie, a podjęcie decyzji o związaniu się z konkretną firmą niesie za sobą określone skutki finansowe dotyczące nie tylko konieczności zapłaty składki, ale również warunków i wysokości uzyskanego odszkodowania

 
Minicasco to relatywnie tania oferta ubezpieczeniowa adresowana do właścicieli samochodów posiadających tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz do osób, które z różnych powodów rezygnują z ubezpieczenia autocasco. Minicasco może być wystarczającym uzupełnieniem ochrony w zakresie najbardziej dotkliwych szkód, tzn. szkody całkowitej, utraty lub kradzieży pojazdu. Ubezpieczenie minicasco gwarantuje wypłatę odszkodowania gdy wystąpi szkoda całkowita (w przypadku gdy koszty naprawy auta przewyższają 70% jego wartości) w pojeździe wskutek: zderzenia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami; działania osób trzecich; zdarzeń losowych takich jak powódź, pożar; działania czynników termicznych lub chemicznych oraz wskutek kradzieży pojazdu, a także jego uszkodzenia po kradzieży lub próbie kradzieży.
Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy (ubezpieczeniem nie mogą być objęte pojazdy wynajmowane lub używane do zarobkowego przewozu osób i towarów):

- osobowe oraz ciężarowe w nadwoziu osobowego wraz z wyposażeniem,
- zarejestrowane w Polsce,
- o okresie eksploatacji nie większym niż 8 lat, które nie były ubezpieczone w zakresie autocasco w PZU    S.A. lub od wygaśnięcia ew. wcześniejszego ubezpieczenia autocasco w PZU S.A. upłynęło co najmniej 90    dni,
- o wartości nie niższej niż 10 000 zł

Korzyści z zawarcia takiego ubezpieczenia to:
- ochrona przed największymi szkodami wynikającymi ze znacznego uszkodzenia oraz kradzieży (za    dodatkową opłatą),
- niska cena - niewielka część kosztów tradycyjnego ubezpieczenia autocasco,
- możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia (ograniczony lub pełny) stosownie do potrzeb i możliwości    finansowych,
- proste zasady ubezpieczenia i zakupu

Wysokość składki uzależniona jest od:

- sumy ubezpieczenia pojazdu, która powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu
- miejsca zamieszkania (siedziby) właściciela pojazdu
- marki pojazdu ( w zakresie "kradzież")
- zakresu ubezpieczenia ("ruch i postój" , "kradzież")
- wieku właściciela pojazdu
- formy opłacenia składki (jednorazowa lub 2 raty).
© UBEZPIECZENIA Gorzów Wielkopolski - Agent PZU Adam Bach. Realizacja: Verakom