Ubezpieczenia komunikacyjne są produktami niejednorodnymi, a ich rynek ulega ciągłemu, dynamicznemu rozwojowi. Pomimo, iż niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego produkty te noszą zawsze te same nazwy, różnią się od siebie istotnie, a podjęcie decyzji o związaniu się z konkretną firmą niesie za sobą określone skutki finansowe dotyczące nie tylko konieczności zapłaty składki, ale również warunków i wysokości uzyskanego odszkodowania

 

Korzyści z zawarcia takiego ubezpieczenia to:
- ochrona przed największymi szkodami wynikającymi ze znacznego uszkodzenia oraz kradzieży (za    dodatkową opłatą),
- niska cena - niewielka część kosztów tradycyjnego ubezpieczenia autocasco,
- możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia (ograniczony lub pełny) stosownie do potrzeb i możliwości    finansowych,
- proste zasady ubezpieczenia i zakupu

Wysokość składki uzależniona jest od:
- sumy ubezpieczenia pojazdu, która powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu
- miejsca zamieszkania (siedziby) właściciela pojazdu
- marki pojazdu ( w zakresie "kradzież")
- zakresu ubezpieczenia ("ruch i postój" , "kradzież")
- wieku właściciela pojazdu
- formy opłacenia składki (jednorazowa lub 2 raty).

© UBEZPIECZENIA Gorzów Wielkopolski - Karolina Bach. Realizacja: Verakom