Ideą przewodnią wszelkich ubezpieczeń jest zapewnienie w stopniu możliwie najszerszym pokrycia przyszłych potrzeb majątkowych w przypadku wystąpienia zdarzania losowego – szkody. Ponosząc koszt w formie składki ubezpieczeniowej ludzie i firmy kupują sobie spokój oraz poczucie bezpieczeństwa.

Na całym świecie ubezpieczenia są obopólnym interesem zakładów ubezpieczeń i ich klientów. Badania rynku dowodzą jednak, że świadomość ubezpieczeniowa Polaków nie jest zadowalająca. Dlatego poniżej przedstawiam najbardziej popularne na polskim rynku ubezpieczenia i zapraszam do zapoznania się z nimi.

 
© UBEZPIECZENIA Karolina Bach. Realizacja: Verakom