Ubezpieczenia komunikacyjne są produktami niejednorodnymi, a ich rynek ulega ciągłemu, dynamicznemu rozwojowi. Pomimo, iż niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego produkty te noszą zawsze te same nazwy, różnią się od siebie istotnie, a podjęcie decyzji o związaniu się z konkretną firmą niesie za sobą określone skutki finansowe dotyczące nie tylko konieczności zapłaty składki, ale również warunków i wysokości uzyskanego odszkodowania

 

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu, a także:

- podczas wsiadania i wysiadania,
- podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy,
- podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
- bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu lub przyczepy zespolonej z pojazdem.


   
© UBEZPIECZENIA Gorzów Wielkopolski - Karolina Bach. Realizacja: Verakom