Pełna nazwa tego ubezpieczenia to "ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków".

Jest ono w pełni dobrowolne i dlatego zasady nim rządzące określane są przez dany zakład ubezpieczeń, w wydanych przez niego ogólnych warunkach ubezpieczeń. Wyróżniamy kilka rodzajów ubezpieczeń NW, których umowy zawiera większość spośród zakładów ubezpieczeń majątkowych. Polisa NW obejmuje zwykle odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w razie, gdy wskutek nieszczęśliwego wypadku spowodowanego nagła, zewnętrzną przyczyna w określonych okolicznościach (np. podczas ruchu pojazdu), ubezpieczony dozna uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

© UBEZPIECZENIA Gorzów Wielkopolski - Karolina Bach. Realizacja: Verakom