Ubezpieczenia komunikacyjne są produktami niejednorodnymi, a ich rynek ulega ciągłemu, dynamicznemu rozwojowi. Pomimo, iż niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego produkty te noszą zawsze te same nazwy, różnią się od siebie istotnie, a podjęcie decyzji o związaniu się z konkretną firmą niesie za sobą określone skutki finansowe dotyczące nie tylko konieczności zapłaty składki, ale również warunków i wysokości uzyskanego odszkodowania

 
Ubezpieczenie PZU Auto Pomoc zapewnia kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu pomoc w trudnych sytuacjach podczas podróży, takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie lub kradzież pojazdu, choroba, obrażenia ciała lub śmierć kierowcy lub pasażerów. Ponadto w przypadku śmierci lub inwalidztwa będących następstwem wypadku przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczenie PZU Auto Pomoc ważne jest poza granicami Polski na terytorium państw objętych systemem ?Zielonej Karty? z wyjątkiem Mołdawii i Ukrainy.

Przedmiotem ubezpieczenia są:
- samochody osobowe,
- mikrobusy, motocykle,
- samochody kempingowe,
- przyczepy kempingowe i przyczepy o ładowności do 2000 kg.

W ramach ubezpieczenia PZU Auto Pomoc PZU S.A. udziela pomocy technicznej, medycznej, informacyjnej i finansowej kierowcy i pasażerom pojazdu w związku z wypadkiem drogowym, awarią, kradzieżą lub utratą pojazdu z innych przyczyn, a także jego unieruchomieniem. Ponadto przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące inwalidztwo lub śmierć ubezpieczonego.
Przykładowe świadczenia przysługujące w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem PZU Auto Pomoc:

- Wariant standardowy:
- holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu naprawczego albo jego naprawa na miejscu zdarzenia (limit   180 euro),
- zakwaterowanie kierowcy i pasażerów w hotelu maksymalnie przez 2 doby, w razie gdy naprawa pojazdu    nie może się odbyć w tym samym dniu, w którym zaistniało zdarzenie; świadczenie to przysługuje    również    wówczas gdy pojazd został skradziony lub nie nadaje się do naprawy (limit 50 euro za dobę na    1 osobę),
- powrót do miejsca zamieszkania w kraju kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu,
- dojazd posiadacza pojazdu po odbiór naprawionego za granicą lub odzyskanego po kradzieży pojazdu,
- zapewnienie zmiennika kierowcy w celu powrotu do miejsca zamieszkania w RP ubezpieczonego pojazdu i    pasażerów,
- kasacja pojazdu (limit 100 euro),
- leczenie ambulatoryjne oraz hospitalizacja kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu (limit 7500 euro    na osobę),
- transport medyczny rannych do szpitala lub do miejsca zamieszkania
- transport zwłok do kraju,

- Wariant lux (dodatkowo):
- umieszczenie pojazdu na strzeżonym parkingu (limit 100 euro),
- przesyłka niezbędnych części zamiennych, w przypadku gdy warsztat taką częścią nie dysponuje,
- udzielenie pożyczki w celu opłacenia naprawy pojazdu
- wynajem samochodu z wypożyczalni na czas naprawy, nie dłużej niż przez 4 doby,
- zakwaterowanie kierowcy i pasażerów w hotelu na czas naprawy, nie dłużej niż przez 4 doby (limit 50    euro na osobę za dobę),
- usługi informacyjne tj. przekazywanie informacji oraz świadczenie przez telefon usług tłumacza,
- pomoc prawna, tj. udzielenie zwrotnej pożyczki na kaucję oraz pokrycie kosztów zastępstwa procesowego   i tłumacza.

Korzyści z zawarcia ubezpieczenia:
- 2 warianty ubezpieczenia: standardowy i lux. Wariant lux obejmuje wszystkie świadczenia przewidziane w    wariancie standardowym oraz dodatkowe, -możliwość zawarcia umowy na wskazany okres (7 dni, 15 dni,    1-12 miesięcy).

Wysokość składki uzależniona jest od:
- okresu ubezpieczenia
- rodzaju pojazdu
- wariantu (standardowy lub lux)
   
© UBEZPIECZENIA Gorzów Wielkopolski - Agent PZU Adam Bach. Realizacja: Verakom