Ubezpieczenia komunikacyjne są produktami niejednorodnymi, a ich rynek ulega ciągłemu, dynamicznemu rozwojowi. Pomimo, iż niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego produkty te noszą zawsze te same nazwy, różnią się od siebie istotnie, a podjęcie decyzji o związaniu się z konkretną firmą niesie za sobą określone skutki finansowe dotyczące nie tylko konieczności zapłaty składki, ale również warunków i wysokości uzyskanego odszkodowania

 

Autocasco należy do grupy ubezpieczeń komunikacyjnych dobrowolnych. Oznacza, że zawarcie umowy zależy tylko od właściciela pojazdu. Umowę ubezpieczenia zawiera się z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi.

Polisa autocasco ma na celu wypłatę odszkodowania w następujących przypadkach:
- gdy sam ponosisz winę za uszkodzenie samochodu,
- gdy sprawca uszkodzeń nie jest znany,
- uszkodzenia są skutkiem zderzenia ze zwierzętami,
- za skutki żywiołów (np. powodzi, wybuchu, pożaru),
- za kradzież pojazdu.

Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem:
- podlegające rejestracji w Polsce, a także zarejestrowane za granicą
- inne pojazdy silnikowe
- trolejbusy
- inne pojazdy.

Korzyści z takiego ubezpieczenia to:
- kompleksowa ochrona przed skutkami zdarzeń mogących spowodować straty materialne związane z    użytkowaniem pojazdu,
- możliwość włączenia różnych ryzyk dodatkowych,
- możliwość indywidualnego kształtowania warunków ubezpieczenia poprzez zmniejszenie ochrony za niższą    składkę - możliwość wyboru wariantu
- bezpłatne ubezpieczenie Assistance

   
© UBEZPIECZENIA Karolina Bach. Realizacja: Verakom