Ubezpieczenia komunikacyjne są produktami niejednorodnymi, a ich rynek ulega ciągłemu, dynamicznemu rozwojowi. Pomimo, iż niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego produkty te noszą zawsze te same nazwy, różnią się od siebie istotnie, a podjęcie decyzji o związaniu się z konkretną firmą niesie za sobą określone skutki finansowe dotyczące nie tylko konieczności zapłaty składki, ale również warunków i wysokości uzyskanego odszkodowania

 

Autocasco należy do grupy ubezpieczeń komunikacyjnych dobrowolnych. Oznacza, że zawarcie umowy zależy tylko od właściciela pojazdu. Umowę ubezpieczenia zawiera się z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi.

Polisa autocasco ma na celu wypłatę odszkodowania w następujących przypadkach:

- gdy sam ponosisz winę za uszkodzenie samochodu,
- gdy sprawca uszkodzeń nie jest znany,
- uszkodzenia są skutkiem zderzenia ze zwierzętami,
- za skutki żywiołów (np. powodzi, wybuchu, pożaru),
- za kradzież pojazdu.

Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem:
- podlegające rejestracji w Polsce, a także zarejestrowane za granicą
- inne pojazdy silnikowe
- trolejbusy
- inne pojazdy.

Korzyści z takiego ubezpieczenia to:
- kompleksowa ochrona przed skutkami zdarzeń mogących spowodować straty materialne związane z    użytkowaniem pojazdu,
- możliwość włączenia różnych ryzyk dodatkowych,
- możliwość indywidualnego kształtowania warunków ubezpieczenia poprzez zmniejszenie ochrony za niższą    składkę tj:
- udział własny w szkodach polegających na kradzieży pojazdu z miejsca niestrzeżonego - 10% lub 20%    sumy ubezpieczenia ? obniżka odpowiednio 10% lub 20%,
- wyłączenie z ubezpieczenia szkód dotyczących ?AC z ruchu i postoju? poniżej wartości ustalonej w    umowie ubezpieczenia tj. 10%, 20%, 30% albo 40% sumy ubezpieczenia - obniżka składki odpowiednio    10%, 25%, 40%, 50% albo
- zastosowanie udziału własnego w każdej szkodzie z ?AC z ruchu i postoju? w wysokości: 5%, 10%,15%    albo 20% sumy ubezpieczenia - obniżka składki odpowiednio 15%, 35%, 45%, 55%,
- możliwość wyboru wariantu rozliczania szkód,
- bezpłatne ubezpieczenie Assistance Polska w wariancie Standard.

Wysokość składki uzależniona jest od:
- sumy ubezpieczenia pojazdu,
- okresu ubezpieczenia,
- miejsca zamieszkania (siedziby) właściciela pojazdu,
- rodzaju, marki, typu i modelu pojazdu,
- okresu eksploatacji pojazdu,
- pojemności silnika,
- bezszkodowego lub szkodowego przebiegu ubezpieczenia,
- zakresu ubezpieczenia (AC z ruchu i postoju, AC Kradzież, zakres pełny) i wariantu (Warsztat, Wycena)
- wieku właściciela pojazdu lub jego posiadacza,
- okresu posiadania prawa jazdy,
- charakteru użytkowania pojazdu,
- posiadania dzieci w wieku do 16 lat,
- przebiegu pojazdu,
- zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą,
- ryzyk dodatkowych i zmniejszenia ochrony ubezpieczeniowej,
- posiadania OC i NW w PZU SA,
- kontynuacji ubezpieczenia,
- formy opłacenia składki (jednorazowa lub ratalna).

Ubezpieczyciel nie odpowiada jednak za skutki wielu zdarzeń. Jeżeli uszkodziłeś samochód prowadząc go bez odpowiednich dokumentów (ważny dowód rejestracyjny, prawo jazdy) lub pod wpływem alkoholu, jeżeli użyłeś go jako narzędzie przestępstwa, albo oddaliłeś się bez uzasadnionej przyczyny z miejsca wypadku - nie możesz liczyć na odszkodowanie. Nie zostawiaj dowodu rejestracyjnego i kluczyków w samochodzie, bo w razie kradzieży nie otrzymasz odszkodowania.

   
© UBEZPIECZENIA Agent PZU Adam Bach. Realizacja: Verakom