Ubezpieczenia majątkowe to najczęściej ubezpieczania mieszkań, domów oraz rzeczy i zwierząt.

Oferowane są najczęściej w formie pakietu tj. oferty, która łączy w sobie kilka rodzajów ubezpieczeń, dotyczących tego samego lub podobnych przedmiotów ubezpieczenia. Najczęściej podstawą takiej oferty są trzy ubezpieczenia: mienia od ognia (pożaru) i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania domu lub lokalu mieszkalnego lub odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

© UBEZPIECZENIA Gorzów Wielkopolski - Karolina Bach. Realizacja: Verakom