Ubezpieczenie Uśmiech Dziecka stworzyliśmy z myślą o dzieciach, którym każdy z nas chce zapewnić jak najlepszy start w dorosłe życie. Umowa gwarantuje, że wypłacane świadczenie pieniężne zostanie przekazane wyłącznie pełnoletniemu dziecku. Ubezpieczenie może stanowić posag dla każdego dziecka, bez względu na stopień pokrewieństwa, jak również być doskonałym prezentem dla ulubionego chrześniaka lub formą wsparcia finansowego (fundowana nagroda lub przyszłe stypendium).

W przypadku dołączenia ubezpieczenia Uśmiech Dziecka - Renta, w razie śmierci ubezpieczonego dziecko otrzyma dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci gwarantowanej miesięcznej renty wypłacanej do końca trwania ubezpieczenia, a nawet dożywotnio.
 

Jakie korzyści otrzymujesz?

- Pewność, że wyznaczone przez Ciebie dziecko otrzyma kapitał na ''start w dorosłość''.
- Gwarancję wypłaty świadczenia dziecku na koniec okresu ubezpieczenia nawet w sytuacji, gdyby Ciebie  zabrakło i niezależnie od wahań koniunktury na rynkach finansowych.
- Suma ubezpieczenia wypłacona z polisy jest prawnie zwolniona z podatku od zysków kapitałowych i podatku spadkowego.
- Masz gwarancję, że w przypadku Twojej śmierci umowa będzie trwała nadal aż do momentu jaki wyznaczyłeś do odebrania świadczenia przez dziecko.
- Sam wybierasz czas trwania umowy ubezpieczenia dostosowując go do wieku dziecka i swoich osobistych potrzeb.
- W przypadku trudności z regularnym opłacaniem polisy, masz możliwość zawieszenia opłacania składek, zamiany polisy na ubezpieczenie bezskładkowe, lub skrócenia okresu ubezpieczenia.
- Masz zagwarantowaną możliwość podwyższania sumy ubezpieczenia o wskaźnik indeksacyjny, którego  zadaniem jest urealnienie przyszłej wypłaty świadczenia.
- Wybrana przez Ciebie suma ubezpieczenia będzie się dodatkowo powiększać o wypracowany przez PZU Życie SA dodatkowy zysk z inwestowania części składek klientów.
-  W umowach ze składką opłacaną okresowo możliwość dołączenia umów dodatkowych, rozszerzających  zakres ochrony ubezpieczeniowej o:
  - wypłatę dziecku miesięcznej renty w razie śmierci ubezpieczonego (Uśmiech Dziecka - Renta),
  - przejęcie obowiązku opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy.

 
© UBEZPIECZENIA Gorzó Wielkopolski - Agent PZU Adam Bach. Realizacja: Verakom