Grupowe ubezpieczenie ochronne, którego celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego i współubezpieczonych oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego. Dodatkowo ubezpieczenie również gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku narodzin ubezpieczonemu dziecka. Zakres ubezpieczenia może być poszerzony o szereg dodatkowych ryzyk.
 
Jakie korzyści otrzymujesz?
- Szeroki zakres ubezpieczenia podstawowego dający ubezpieczonemu i jego rodzinie zabezpieczenie    finansowe na wypadek różnych zdarzeń jak:
- śmierć ubezpieczonego lub współubezpieczonych (członków rodziny),
- trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem,
- narodziny ubezpieczonemu dziecka.
 
Możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego poprzez zawarcia ubezpieczeń dodatkowych:

1. Na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej:
- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
- wypadkiem komunikacyjnym
- wypadkiem przy pracy

2. na wypadek śmierci małżonka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

3. na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego wymagających:
- operacji chirurgicznej
- leczenia szpitalnego lub leczenia szpitalnego Plus
- leczenia specjalistycznego
- zagranicznej konsultacji medycznej (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny)
- opieki medycznej ? świadczenie usług medycznych realizowanych za pośrednictwem prywatnych placówek   medycznych (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny)
- doraźnej ochrony medycznej

4. na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego spowodowanych:
- niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji
- ciężką chorobą
- trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
   * Zawarcie ubezpieczenia bez względu na stan zdrowia ubezpieczonego.
   * Poszerzenie zakresu ubezpieczenia bez badań medycznych
   * Możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia optymalnie zaspokajającego potrzeby osób       ubezpieczonych.
   * Możliwość negocjowania warunków ubezpieczenia w zakresie wysokości świadczeń.
   * Ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godz. na dobę na całym świecie.
   * Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia (bez badań medycznych).
   * Możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.
   * Niska wysokość składki.
   * Sprawna obsługa.
   * Świadczenia wolne od podatku dochodowego i spadkowego.
   * Minimum formalności przy zawieraniu ubezpieczenia.
   
© UBEZPIECZENIA Gorzów Wielkopolski - Agent PZU Adam Bach. Realizacja: Verakom